Telemarketing

Aktivní i pasivní telemarketing - oslovte masu zákazníků

1

Co je telemarketing?

Telemarketing patří mezi přímé formy reklamy. Jedná se o efektivní marketingový nástroj, jehož základem je telefonický kontakt potencionálního či stálého klienta. Rozlišujeme dva typy telemarketingu – aktivní a pasivní.

Aktivní telemarketing znamená telefonické kontaktování zákazníků či potencionálních klientů. Operátor sám oslovuje volané s nabídkou zboží či služeb. Druhým typem je pasivní telemarketing, který spočívá v odpovídání na volání zájemců o služby či produkty, kteří kontaktují například zákaznickou linku společnosti.

2

Jak funguje telemarketing?

Telemarketing jako reklamní nástroj spočívá v několika krocích. Prvním z nich je provedení analýzy a vypracování projektu přesně na míru zadavateli. Důležitý je správný výběr cílové skupiny oslovených respondentů, kteří by mohli mít o nabízené služby či produkty zájem.

V následujícím kroku začíná samotný telemarketing. Společnosti mohou při větších marketingových akcích využít služby specializovaného call centra. Tato služba zajistí možnost přesného zpracování dat a jejich využití pro další marketingové aktivity. Zadavatel získá rovněž zhodnocení ekonomické návratnosti celé kampaně.

3

Výhody telemarketingu

Telemarketing je flexibilním typem reklamy, který dokáže okamžitě změnit cílení kampaně a předejít tak neúspěchu. Reakce zákazníka je znatelná ihned po provedení prvních telefonátů, proto je možná okamžitá úprava.

Lepších výsledků je mnohdy možné dosáhnut jednoduchou úpravou nabídky nebo pouze její formy. Telemarketing je vhodným individuálním řešením pro jakoukoliv společnost, která má zájem navýšit svůj objem zákazníků.

4

Využití telemarketingu

Telemarketing lze využít pro různé účely. Je možné sjednání schůzek s klienty, může však sloužit také pouze jako průzkum trhu, jehož výstupem je hodnocení a přesná analýza zákazníků a jejich potřeb. Často je telemarketing využíván k přímému prodeji produktů či služeb, aktivní telemarketing má díky výběru správné cílové skupiny velice dobré výsledky. Pasivní telemarketing zajistí spokojenost volajícího. Máte zájem o využití telemarketingu, neváhejte nás kontaktovat.