Direct marketing

Oslovení až 5 miliónů zákazníků formou Direct emailu

1

Co je Direct marketing?

Direct marketing neboli přímý marketing je reklamním nástrojem s výhodou přímého cílení na zákazníka. Hlavními cíli tohoto marketingového nástroje je vytvoření dlouhodobého vztahu a výzva pro rychlou reakci klienta.

Reakce může spočívat v koupi produktu či služby, vyžádání podrobných informací nebo v zájmu o další produkty. Dlouhodobým vztahem je vytvoření vazby ke značce a jejím produktům.

2

Jak funguje Direct marketing?

Direct marketing je název pro přímou komunikaci mezi zadavatelem a adresátem. Závisí na přímém oslovení klienta. Existuje několik způsobů, jak zákazníka oslovit, patří mezi ně například direct mailing, aktivní telemarketing a celá řada dalších způsobů.

Direct marketing využívá jedno či více médií. Důležitou součástí tohoto marketingového nástroje je práce s databází potencionálních klientů a jejich třídění s cílem učinit nabídku, která přesně vyhovuje konkrétní skupině oslovených. Obchodník může tímto způsobem směřovat své produkty ke specifickým zákazníkům.

3

Druhy direkt marketingu

Existují různé druhy direct marketingu. První z nich je takzvaný direct mailing, který spočívá v předávání marketingových sdělení prostřednictvím poštovních zásilek. V současné době je využívanější jeho virtuální podoba, tedy direct e-mailing, který je podstatně levnější variantou.

Dalšími nástroji direct marketingu jsou například aktivní telemarketing, teleshopping, katalogový prodej, e-shopping, mobilní marketing, neadresná roznáška a další.

Direct marketing rozlišujeme na zaváděcí, který přivádí na trh nový produkt, personalizovaný, jenž spočívá v přizpůsobení nabídky a informační, který slouží k informování stávajících zákazníků o různých novinkách.

4

Jaké jsou výhody direct marketingu?

Direct marketing je výhodný hlavně díky své nízké nákladovosti a přesnému cílení na uživatele. Tento nástroj umožňuje dobré plánování, kontrolu a řízení kampaní. Nabízí propagace ve smyslu úspory finančních prostředků. Díky orientaci na zákazníka se z nekonkrétní masy lidí stávají jednotlivci s konkrétními potřebami, kteří projevili zájem o Vámi nabízený produkt či službu.

Již dnes můžete využít až 3.000.000 emailových adres v České republice a více jak 2.000.000 na Slovensku. Chcete-li využít služeb Direct marketingu neváhejte nás kontaktovat. Ceník Vám zašleme na základě poptávky, včetně ostatních zemí ve kterých působíme.